XVII Edycja Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP

DSCN1250 - Kopia

W dniu 04 kwietnia 2017 r. odbył się w n/Izbie etap regionalny XVII Edycji Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu” dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu w następujących zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych – 4
  • sprzedawca – 5
  • kucharz – 13

Opiekunem grupy był Pan Jacek Reczko.

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

  • Andrzej Kwaliński – Okręgowy Inspektor Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
  •  Jolanta Koszałka – Kierownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu
  • Marzena Błaszczyk-Hajduk – Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu
  • Waldemar Stojak – Zastępca Prezesa Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • Dawid Tamioła –  zawód sprzedawca( klasa II) , uczeń Pana Radosława Czechowskiego,
  • Bartosz Piwowarczyk – zawód mechanik pojazdów samochodowych (klasa I), uczeń Pana Rafała Zgiepa

W/w osoby zakwalifikowały się do etapu ogólnokrajowego, który odbędzie się 31 maja 2017 r. w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali bony podarunkowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!