Walne Zgromadzenie w Zwoleniu

W dniu 03 marca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Zwoleniu podczas, którego przeprowadzono wybory na Starszego Cechu, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.

Starszym Cechu na kolejną kadencję wybrany został Pan Marian Domagała.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pan Jan Jaworski Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu oraz Pan Arkadiusz Sulima Burmistrz Gminy Zwoleń.

Podczas spotkania Pan Jan Jaworski przybliżył tematy związane m.in. z obowiązkiem przynależności osoby szkolącej do organizacji rzemieślniczej (cechu lub izby) co wynika z zapisu Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. Ponadto wspomniał o powołanym Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz o porozumieniu, które zostało podpisane w dniu 29 stycznia 2019 r. pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego w Warszawie a Ministerstwem Edukacji Narodowej  w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.

Z kolei Pan Burmistrz Andrzej Sulima wyraził chęć udzielenia pomocy Cechowi w Zwoleniu w celu zapewnienia miejsca na spotkania oraz przekazania w późniejszym czasie pomieszczenia do prowadzenia niezbędnych prac biurowych.

Wszystkim osobom wybranym do organów statutowych Cechu gratulujemy i życzymy owocnej pracy.