Zaświadczenie – egz. spr.

 

zaświadczenie o zdaniu egz. sprawdzaj.-2017r.