Pozostałe kursy

POZOSTAŁE KURSY

Kursy i szkolenia jakie oferuje Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu prowadzone są na najwyższym poziomie. Kadra dydaktyczna gwarantuje zdobycie zakładanych umiejętności i kwalifikacji.

 

Oferujemy kursy w zawodzie barman, kelner.

Cena za kurs barmański wynosi 700zł/os i trwa 50 godzin.

Cena za kurs kelnerski wynosi 500zł/os i trwa 50 godzin.

Kurs barmański kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu w języku polskim i angielskim.

Kurs kelnerski kończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu w języku polskim i angielskim.

 

 

Terminy kursów ustalane będą w zależności od liczebności grup i potrzeb uczestników.