Informacja o aktualnej pracy Biura Izby

Uprzejmie informujemy, że Biuro n/Izby pracuje do odwołania:

od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 15.00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE IZBY

Kontakt z Biurem Izby:

tel. kom. 517 433 577,

tel. stac. : 48 362 83 85, 48 362 11 06,

fax. 483621102

Prezes Zarządu Jan Jaworski:  kom. 508 179 399

Dyrektor Konrad Tomkowski:  kom.  531 245 449

adres e-mail do przesyłania korespondencji elektronicznej: izba@izbarzemiosla.radom.pl

adres do przesyłania korespondencji pocztą tradycyjną: Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom

Ponadto informujemy, że wszelkie dokumenty w formie papierowej dla n/Izby można zostawiać u portiera na parterze budynku Domu Rzemiosła (wejście od ul. Focha).