Egzamin z kursu pedagogicznego

W dniu 17 maja 2017r. w n/Izbie odbył się egzamin z kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs był przeznaczony dla mistrzów rzemiosła oraz  przyszłych instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić pracodawcy lub zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne (status instruktora praktycznej nauki zawodu).

Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzamin i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest ważne bezterminowo.