Slide background

EWRIP

Elektroniczne Centrum Wspierania Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Slide background

Egzaminy

Informacje dotyczące egzaminów w Izbie Rzemiosła
Slide background
Slide background
Slide background ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Aktualności

Odznaczenie dla Starosty Przysuskiego Mariana Niemirskiego

IMG_0753 - Kopia

W dniu 27 kwietnia 2016 r.  podczas obrad Sesji Rady Powiatu, Starosta Przysuski Marian Niemirski został odznaczony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Uhonorowania dokonał Pan Jan Jaworski – Prezes Zarządu Izby, Pan Józef Liwiński – Przewodniczący Rady Izby oraz Pan Marek Sokołowski Zastępca Przewodniczącego Rady Izby wraz z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych w Przysusze: Panem Janem Grudniem – Starszym Cechu, Panem Michałem Jurczakiem – Podstarszym Cechu oraz Panem Andrzejem Myziakiem – Sekretarzem Cechu. Czytaj więcej

Informacje dotyczące egzaminów przeprowadzanych w Izbie Rzemiosła

WYMAGANE DOKUMENTY NA EGZAMIN CZELADNICZY:

I. Uczeń po Zasadniczej Szkole Zawodowej

  1. wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
  2. świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,
  3. udokumentowanie pełnego okresu praktycznej nauki zawodu (świadectwem pracy bądź zaświadczeniem),
  4. umowa(y) o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  5. opłata egzaminacyjna: 642 zł
  6. jedna fotografia czytelnie podpisana

Czytaj więcej